פרסומת לערוצי נישה בחו"ל

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2012